Wspieranie sportu dzieci i młodzieży

Aby wspierać sport dzieci i mlodzieży – bo tylko taki nas interesuje – będziemy: 

1. Prowadzić działalnośc gospodarczą.

Uważamy, że prowadzenie uczciwej działalności gospodarczej może być jednym z wyższych poziomów filantropii. W rzeczywistości oznacza to przecież, że grupa osób, wypracowany przez siebie zysk, zamiast podzielić pomiędzy zarząd, radę, członków stowarzyszenia, pracowników – przeznacza na rzecz dobra publicznego! Pamiętajmy także o tym, że osiągnięcie tego „zysku” wymaga często poświęcenia znacznej ilości czasu i wielu umiejętności ze strony zespołu, który mimo wszystko decyduje się „oddać” go na rzecz realizacji misji organizacji.
20% (do 40% w pierwszym roku istnienia) zysków przeznaczane na rozwój działalności;
10-20% zysków przeznaczone na utrzymanie Fundacji;
40-60 % zysków przeznaczone na sport dzieci i młodzieży!

2. Zbierać darowizny.

W 100% będą przeznaczane na rozwój sportowy dzieci i młodzieży!

3. Starać się o dotacje.

Głównie zainteresowani jesteśmy programami: Erasmus, FIO, Program Rozwoju Regionalnego i inne środki Ministerialne, Unijne i Wojewódzkie. Jesli chodzi o dotacje regionalne – to interesują nas tylko małe projekty.
Wszystki środki przekazywane będą w 100% na realizację projektów.

 

Najbliższe aktualnie projektu jakie nas interesują to:

1. Rajdy rodzinne.

2. Wspieranie organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą:

– finansowo, szkoleniowo.

3. Utworzenie stypendiów dla uzdolnionych sportowców z Gminy Wadowice, zwłaszcza o niskim statusie ekonomicznym.

 

Więcej informacji – wkrótce!